ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ


Φ.Ε.Κ. Α 114 ΣΤΙΣ 8/6/2006 Ν 3463/2006 ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: www.et.gr
ΑΡΘΡΟ 185  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Φ.Ε.Κ. Α 114 8/6/2006 ΝΟΜΟΣ 3463 ΑΡΘΡΟ 75 II ΑΡΘΡΟ 75 II ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24 ΣΕΛΙΔΑ 1154 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣΑΡΘΡΟ 80 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ