ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ !

 ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΑΝΑΓΓΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3984/11 ΚΑΙ 4075/13. ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ "ΠΡΟΣ" ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΚΕΠ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΝΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΟ 1147 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ 15 ΗΜΕΡΩΝ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .DOC ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ ΕΔΩΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας (ν. 2737/1999) που ίσχυε έως 1/6/2013 οριζόταν η «Δηλούμενη Συναίνεση», δηλ. για τη Δωρεά Οργάνων ήταν απαραίτητη η πρότερη εν ζωή συναίνεση του πολίτη (Κάρτα Δωρητή) ή άντ’ αυτού, η συναίνεση των συγγενών του εκλιπόντος στην δωρεά των οργάνων του.
Σύμφωνα με νέο νομικό πλαίσιο (ν.3984/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012),  από 1/6/2013 ισχύουν τα εξής: «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3 και ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.
Η δυνατότητα άρνησης δηλαδή, διασφαλίζει την επιθυμία του εκλιπόντος να ΜΗΝ γίνει δότης, πράγμα  που με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο δεν διασφαλιζόταν, αλλά επαφιόταν στην απόφαση της οικογένειας του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.
Η «αρνητική δήλωση»  η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ,  πρωτοκολλείται και καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Επισημαίνουμε, ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται :
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066
Ακολούθως, σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες περίπου οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 1147 (χωρίς χρέωση) προκειμένου να ενημερωθούν για τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρνήσεων.
Σημείωση: Το διάστημα αυτό ενδέχεται να είναι πολύ μικρότερο ή μεγαλύτερο, ανάλογα τον όγκο των εισερχομένων αρνήσεων.
Επισημαίνεται, ότι η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ούτε έληγε μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2013, οπότε άρχισε η ισχύς του άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’.
Είναι αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πολίτης το επιθυμεί, μπορεί να δηλώνει την  άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της αρνητικής δήλωσης μπορεί να γίνει με την υποβολή καινούργιας υπεύθυνης δήλωσης,  όπου θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ανάκληση (π.χ. «Ανακαλώ την με αρ.πρωτ. ……/ημερομηνία αρνητική δήλωσή μου».
Στη δήλωση θα να αναγράφονται επίσης τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους. θα αναφέρεται ρητά η ‘ανάκληση’ της αρνητικής δήλωσης.